+49 8104 6470913
Levering vanaf 1 stuk
 

Gegevensbescherming

Verantwoordelijk:

MOONICH Produktkonzepte und –realisierung GmbH

Kramergasse 32

D-82054 Sauerlach

 

Geregistreerd bij het 'Handelsregister'.

Kantongerecht: AG München

Registernummer: HRB 123596

 

Zaakwaarnemer: Lars Keussen  

Tel.: +49 8104 647090

E-mail: mail@moonich.de

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

Stefan Hofmann, MOONICH GmbH

Kramergasse 32

D-82054 Sauerlach

 

Tel.: +49 8104 64709-16

E-mail: datenschutz@moonich.de

 

Stand: 20-05-2018

Principiële informatie voor de gegevensverwerking en wettelijke basis

Deze verklaring gegevensbescherming informeert u over de manier, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens binnen ons online aanbod en de hiermee in verbinding staande websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als 'online aanbod' of 'website'). De verklaring gegevensbescherming geldt onafhankelijk van de gebruikte domains, systemen, platformen en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarmee u terecht komt op ons online aanbod.

Voor de gebruikte begrippen, zoals bijvoorbeeld 'persoonlijke gegevens' of diens 'verwerking', verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de in het kader van dit online aanbod verwerkte persoonlijke gegevens van de gebruiker behoren bestandsgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractuele gegevens (bijv. in aanspraak genomen diensten, namen van beleidsmedewerkers, betaalinformatie), gebruiksinformatie (bijv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse aan onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. informatie uit het contactformulier). 

Het begrip 'gebruiker' omvat alle categorieën van de door de gegevensverwerking betroffen persoon. Hiertoe behoren onze zakelijke partners, klanten, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte begrippen, zoals bijv. 'gebruiker', dienen genderneutraal te worden gezien.

Wij verwerken persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen met inachtname van de eenduidige bepalingen voor gegevensbescherming. Dat betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen in geval van een wettelijke toestemming wordt verwerkt. D.w.z. in het bijzonder als de gegevensverwerking voor het uitvoeren van onze contractueel overeengekomen diensten (bijv. het verwerken van opdrachten) evenals onze online diensten nodig resp. wettelijk voorgeschreven zijn, een toestemming van de gebruiker bestaat, evenals op basis van ons legitiem belang (d.w.z. belang in de analyse, optimalisatie en economische onderneming en veiligheid van ons online aanbod in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG, in het bijzonder ook de reikwijdte meting, het opzetten van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden evenals het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van de diensten van derden.

Wij maken erop attent, dat de juridische basis van de toestemming art. 6 lid 1 lit. a en art. 7 AVG, de juridische basis voor de verwerking voor het voldoen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen art. 6 lid 1 lit. b. AVG, de juridische basis voor de verwerking voor het voldoen aan onze juridische verplichtingen art. 6 lid 1 lit. c. AVG en de juridische basis voor de verwerking voor het waarborgen van onze legitieme interesses art. 6 lid 1 lit. f AVG is.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand der techniek om te waarborgen dat de voorschriften van de privacywetten worden nageleefd en om zodoende de door ons verwerkte gegevens tegen per ongeluk of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen de toegang door onbevoegde personen te beschermen. 

Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de gecodeerde transmissie van gegevens tussen uw browser en onze server.

 

Doorgifte van gegevens aan derden en externe aanbieders

Doorgifte van gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij geven de gegevens van de gebruikers uitsluitend door aan derden, als dit op basis van art. 6 lid 1 lit. b) AVG noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract of op basis van legitieme interesses in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f AVG aan economische en effectieve uitoefening van onze werkzaamheden.

Voor zover wij gebruik maken van een onderaannemer, om onze diensten te kunnen leveren, nemen wij geschikte juridische maatregelen evenals overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen om voor de bescherming van persoonlijke gegevens conform de eenduidige wettelijke voorschriften te zorgen.

Voor zover in het kader van deze verklaring gegevensbescherming inhoud, tools of speciale middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als 'externe aanbieders') worden gebruikt en diens kantoor zich in derde landen bevindt, mag ervan uit worden gegaan dat een gegevensoverdracht in de vestigingsstaat van de externe aanbieder plaats heeft. Met derde landen worden landen bedoeld, waarin de AVG geen direct geldend recht heeft, d.w.z. principieel landen buiten de EU resp. de Europese Economische Ruimte. Het versturen van gegevens naar derde landen geschiedt of als een passend niveau van gegevensbescherming, een toestemming van de gebruikt of een wettelijke toestemming voorhanden is.

 

Uitvoeren van contractuele diensten

Wij verwerken bestandgegevens (bijv. naam en adres evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. in aanspraak genomen diensten, namen van contactpersonen, betaalinformatie) met het oog op de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en dienstverleningen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

Gebruikers kunnen optioneel een account creëren, waarmee ze in het bijzonder hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van de benodigde verplichte informatie. De accounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als een gebruiker zijn account heeft opgezegd, worden diens gegevens met het oog op het account gewist, met uitzondering als het bewaren ervan noodzakelijk is uit commerciële of belastingtechnische redenen conform art. 6 lid 1 lit. c AVG. De gebruikers zelf zijn ervoor verantwoordelijk, hun gegevens bij een succesvolle opzegging voor het einde van het contract te zekeren. Wij hebben het recht, alle tijdens de contractduur opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

In het kader van de registratie en hernieuwd aanmelden evenals door gebruik te maken van onze onlinediensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikershandeling op. Het opslaan vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, maar ook om de gebruiker te beschermen tegen misbruik door onbevoegd gebruik. Een doorgifte van deze gegevens aan derden vindt principieel niet plaats, behalve als dit geschiedt om onze claims na te gaan en er een wettelijke verplichting hieromtrent bestaat volgens artikel 6, lid 1, lit. c AVG.

Wij verwerken de gebruiksinformatie (bijv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse aan onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. informatie uit het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, om de gebruiker zijn productinformatie uitgaande van zijn huidige in aanspraak genomen diensten te tonen.

 

Contactopname

Bij de contactopname met ons (via het contactformulier of e-mail) wordt de informatie van de gebruiker voor het bewerken van de contactopname en diens afhandeling volgens artikel 6, lid 1, lit. b) AVG verwerkt.

De informatie van de gebruiker kan in ons Customer-Relationship-Management systeem ('CRM systeem') of vergelijkbare aanvraagorganisatie worden opgeslagen.

 

Verzamelen van toegangsgegevens en logfiles

Wij verzamelen op basis van ons legitiem interesse in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG gegevens over iedere toegang tot de server, waarop zich de dienst bevindt (zogenaamde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van het bekijken, verstuurde hoeveelheid gegevens, mededeling over een succesvol bezoek, type browser en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (van waaruit de pagina werd bezocht), IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie wordt uit veiligheidsredenen (bijv. voor het oplossen van misbruik en bedrog) voor de duur van maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens, diens verdere bewaring noodzakelijk worden voor bewijsdoeleinden, zijn tot de definitieve oplossing van het betreffende geval, niet gewist.

 

Cookies & reikwijdtemeting

Cookies is informatie, die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt gestuurd en aldaar wordt opgeslagen voor later gebruik. Bij cookies gaat het om kleine bestanden of andere manieren waarmee informatie kan worden opgeslagen. 

Wij maken gebruik van zogenaamde 'sessie-cookies', die slechts voor de duur van het actuele bezoek op onze internetpresentie worden opgeslagen (bijv. om uw log-in status of de functie van het winkelmandje en zodoende het gebruik van ons online aanbod überhaupt mogelijk kunnen maken). In een sessie-cookie wordt een toevallig gegenereerd identificatienummer opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat een cookie informatie over zijn afkomst en de opslagduur. Deze cookies kunnen geen andere bestanden opslaan. Sessie-cookies worden gewist nadat u het gebruik van ons online aanbod heeft beëindigd en u zich bijvoorbeeld heeft uitgelogd of de browser heeft gesloten.

Over het gebruik van cookies in het kader van gespeudonimiseerde reikwijdtemeting worden de gebruikers geïnformeerd in het kader van dit privacybeleid.

Indien de gebruiker niet wenst dat cookies op zijn computer worden opgeslagen, dient hij de betreffende opties in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

U kunt het gebruik van cookies, die zijn bestemd voor de reikwijdtemeting en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerk reclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullende Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) worden weersproken.

 

Google Analytics

Wij maken op basis van ons legitiem belang (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische uitvoering van ons online aanbod in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

Google zal de informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om andere, in verbinding met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan te bieden. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden gecreëerd.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de door binnen de webdiensten van Google en zijn partners getoonde reclames alleen dergelijke gebruikers te bereiken, die ook interesse aan ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses aan bepaalde onderwerpen en producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google versturen (zog. 'remarketing-' resp. 'Google Analystics audiences'). Met behulp van remarketing audiences willen wij er tevens voor zorgen dat onze reclames bij het potentiële interesse van de gebruiker past en niet opdringerig werkt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht. De gebruikers kunnen de opslag van cookies door een passende instelling in hun browser-software verhinderen; de gebruikers kunnen bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en met hun gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens aan en de verwerking van de gegevens door Google voorkomen, door de onder deze link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de:

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijkheden van de instelling en het weerspreken, vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('Gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners'), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden'), http://www.google.de/settings/ads ('Informatie die Google gebruikt om u reclame te tonen, beheren').

 

Google marketing diensten

Wij maken op basis van ons legitiem belang (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische uitvoering van ons online aanbod in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG) gebruik van de marketing- en remarketing-diensten (kortom 'Google marketing diensten') van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ('Google').

De Google marketing diensten stellen ons in staat reclames voor en op onze website doelgerichter weer te geven, om gebruikers alleen reclames te presenteren, die potentieel overeen komen met hun interesses. Indien een gebruiker bijv. reclames voor producten ontvangt, waarin hij op andere websites interesse heeft getoond, spreekt men van 'remarketing'. Voor dit doeleinde wordt bij het bezoek aan onze of andere websites, waarbij gebruik wordt gemaakt van Google marketing diensten, direct door Google een code van Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re-)marketing-tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel 'web beacons' genoemd) geïntegreerd in de website. Met diens hulp wordt op het apparaat van de gebruiker een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen in verschillende domains worden gebruikt, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke websites worden bezocht door de gebruiker, voor welke inhoud hij zich interesseert en welk aanbod hij heeft aangeklikt, bovendien technische informatie over de browser en het besturingssysteem, referral-websites, duur van het bezoek evenals informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruiker wordt eveneens geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen, dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen bij wijze van uitzondering helemaal naar een server van Google in de Verenigde Staten wordt verstuurd en aldaar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google gecombineerd. De voorheen genoemde informatie kan door Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden gecombineerd. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kan overeenkomstig zijn interesses hierop afgestemde reclames worden getoond.

De gegevens van de gebruiker worden in het kader van de Google marketing diensten gepseudonimiseerd verwerkt. D.w.z. Google slaat en verwerkt bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker op, maar verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. D.w.z. uit de zicht van Google worden de weergaven niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, onafhankelijk van het feit wie de eigenaar van de cookie is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan, de gegevens zonder pseudonimisering te verwerken. De door Google marketing diensten over de gebruiker verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Google en op servers van Google in de Verenigde Staten opgeslagen.

Tot de door ons gebruikte Google marketing diensten behoort o.a. het online reclameprogramma 'Google AdWords'. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een ander 'conversion-cookie'. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWordts-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te zetten, die hebben gekozen voor conversion-tracking. Hierbij worden de AdWords-klanten op de hoogte gesteld van het totale aantal bezoekers, die op hun reclame hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking tag voorziene pagina werden doorgestuurd. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wij kunnen eveneens de dienst 'Google Optimizer' gebruiken. Google Optimizer stelt ons in het kader van zogenaamde 'A/B-testings' in staat na te gaan, hoe verschillende veranderingen invloed hebben op een website (bijv. veranderingen van de invoervelden, het design, etc.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van de gebruiker opgeslagen. Hierbij worden alleen gepseudonimiseerde gegevens van de gebruiker verwerkt.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van de 'Google Tag Manager', om de Google analyse- en marketingdiensten te integreren in onze website en om ze te beheren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de privacyverklaring van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy .

Als u de op uw interesses afgestemde reclame door Google marketing diensten wilt weerspreken, kunt u gebruik maken van de door Google ter beschikking gestelde instellings- en opt-out mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences.

 

Facebook social plug-ins

Wij maken op basis van ons legitiem belang (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische uitvoering van ons online aanbod in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG) gebruik van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd ('Facebook'). De plug-ins kunnen iteractie-elementen of inhoud (bijv. video's, grafieken of tekstbestanden) weergeven en zijn herkenbaar aan het Facebook-logo (witte 'f' op een blauwe achtergrond, de begrippen 'Like' 'vindt ik leuk' of een 'opgestoken duim'-symbool) of zijn voorzien van het toevoegsel 'Facebook Social Plug-in'. De lijst en het uitzien van de Facebook Social Plug-ins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod bekijkt, die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar het apparaat van de gebruiker verstuurd en geïntegreerd in diens online aanbod. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden gecreëerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeert de gebruiker daarom dienovereenkomstig over onze stand van kennis.

Door het integreren van de plug-in ontvangt Facebook informatie, dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bekeken. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek koppelen aan zijn Facebook-account. Als gebruikers interageren met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de like-button te drukken of een commentaar te plaatsen, wordt de betreffende informatie van uw apparaat direct naar Facebook gestuurd en aldaar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat desalniettemin de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres verkrijgt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van de privacy van de gebruiker, kan deze het privacybeleid van Facebook nalezen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst, dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en dit in verbinding brengt met de bij Facebook over hem opgeslagen gegevens in een van de lidstaten, moet hij zich voor het gebruik van ons online aanbod uitloggen bij Facebook en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en het weerspreken van het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de Europese pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen geschieden platformonafhankelijk, d.w.z. deze worden voor alle apparaten, zowel desktop computers maar ook mobiele apparaten, overgenomen.

 

Facebook-, custom audiences en Facebook marketing diensten

Binnen ons online aanbod wordt op basis van ons legitiem interesse aan analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod en voor dit doeleinde gebruik gemaakt van het zogenaamde 'Facebook-pixel' van het socialen netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA resp. als u bent gevestigd in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). 

Met behulp van Facebook-pixels is Facebook enerzijds in staat, de bezoeker van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van reclames (zogenaamde 'Facebook-Ads') te bepalen. Dienovereenkomstig maken wij gebruik van de Facebook-pixel, om de door ons gebruikte Facebook-Ads alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook daadwerkelijk interesse hebben aan ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bijv. interesses aan bepaalde onderwerpen en producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Facebook versturen (zog. 'Custom Audiences'). Met behulp van Facebook-pixels willen wij er tevens voor zorgen dat onze Facebook-ads bij het potentiële interesse van de gebruiker past en niet opdringerig werkt. Met behulp van het Facebook-pixel kunnen wij bovendien de doeltreffendheid van de Facebook-reclames voor statistieke en marktonderzoeksdoeleinden nagaan, doordat wij kunnen zien of de gebruiker na de klik op een Facebook-reclame werd doorgestuurd naar onze website (zog. 'Conversion'). 

Het Facebook-pixel wordt bij het bezoeken van onze websites direct door Facebook geïntegreerd en kano p uw apparaat een zog. cookie, d.w.z. een klein bestand, opslaan. Als u zich vervolgens inlogt bij Facebook of in ingelogde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan ons online aanbod opgeslagen in uw profiel. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, bieden ons dus geen mogelijkheid de identiteit van de gebruiker te achterhalen. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook evenals voor eigen marktonderzoek- en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Voor zover wij gegevens voor vergelijksdoeleinden doorsturen naar Facebook, worden deze lokaal in de browser gecodeerd en pas dan via een beveiligde https-verbinding doorgestuurd naar Facebook. Dit gebeurt alleen voor het doeleinde, een vergelijk met de door Facebook gecodeerde gegevens mogelijk te maken.

Bovendien maken wij bij het gebruik van de Facebook-pixel gebruik van de aanvullende functie 'uitgebreide vergelijking' (hierbij worden gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID's van de gebruiker) voor het vormen van doelgroepen ('Custom Audiences' of 'Look Alike Audiences') doorgestuurd naar Facebook (gecodeerd). Meer informatie over de 'uitgebreide vergelijking':  (https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

Eveneens op basis van ons legitiem interesse maken wij gebruik van het proces 'Custom Audiences from Fil' van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de nieuwsbriefabonnees geüpload naar Facebook. Het upload-proces vindt gecodeerd plaats. De upload is alleen ertoe bestemd, ontvangers van onze Facebook-reclames te bepalen. Wij willen hierdoor ervoor zorgen dat de reclames alleen aan gebruikers worden getoond, die geïnteresseerd zijn aan onze informatie en diensten.

De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt in het kader van de privacyrichtlijn van Facebook. Overeenkomstig de algemene instructies voor de weergave van Facebook-ads, in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixels en zijn werkwijze ontvangt u in hulp-gedeelte van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt de registratie door de Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-Ads weerspreken. Om in te stellen, welke soort reclame u binnen Facebook ziet, kunt u de door Facebook hiervoor ingerichte pagina bezoeken een aldaar de instructies voor de instellingen van op het gebruik gebaseerde reclame te volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen geschieden platformonafhankelijk, d.w.z. deze worden voor alle apparaten, zowel desktop computers maar ook mobiele apparaten, overgenomen.

Om de registratie van uw gegevens met behulp van Facebook-pixels op onze website te verhinderen, klikt u alstublieft op de volgende link: Facebook-Opt-Out Opmerking: Als u op de link klikt, wordt een 'opt-out'-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u de link opnieuw aanklikken. Bovendien geldt dat opt-out alleen binnen de door u gebruikte browser en alleen binnen ons webdomain, van waaruit de link werd aangeklikt.

U kunt het gebruik van cookies, die zijn bestemd voor de reikwijdtemeting en reclamedoeleinden, bovendien via de deactiveringspagina van het netwerk reclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en aanvullende Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) worden weersproken.

 

Nieuwsbrief

Met de navolgende informatie brengen wij u op de hoogte over de inhoud van onze nieuwsbrief evenals de aanmeldings-, verzendings- en de statistische evaluatieprocessen evenals uw recht deze te weerspreken. Door onze nieuwsbrief te abonneren gaat u met de ontvangst en het beschreven proces akkoord.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en verdere elektronische mededelingen met commerciële informatie (hierna 'nieuwsbrief' genoemd) alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief diens inhoud concreet wordt omschreven, zijn deze van doorslaggevend belang voor de toestemming van de gebruiker. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Double-Opt-In en protocollering: De aanmelding voor onze nieuwsbrief geschiedt met behulp van een zogenaamd double-opt-in proces. D.w.z. u ontvangt na aanmelding een e-mail, waarin u wordt gevraagd de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat niemand zich aanmeldt met vreemde e-mailadressen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, maar ook het IP-adres. Eveneens worden de veranderingen van uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens geprotocolleerd.

Verzenddienst: Als nieuwsbrief software wordt gebruik gemaakt van Newsletter2Go, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Tel. +49 30 31199404, E-mail: support@newsletter2go.com. Uw gegevens worden hierbij doorgestuurd naar Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go heeft niet het recht, uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden als voor de verzending van nieuwsbrieven te gebruiken. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die volgens de eisen van de privacyrichtlijnen en de Duitse federale privacyrichtlijnen werd uitgekozen.

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

De verstrekte toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres evenals het gebruik hiervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de 'afmeld'-link in de nieuwsbrief.

De maatregelen ter bescherming van de gegevens zijn altijd onderhavig aan technische veranderingen en daarom willen wij u vragen, u regelmatig te informeren over de maatregelen uw gegevens te beschermen in ons privacybeleid.

Bovendien kan de verzenddienst naar eigen informatie deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder het koppelen aan een gebruiker, voor de optimalisatie of verbetering van de eigen diensten gebruiken. Bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie voor de verzending en weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. De verzenddienst gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers natuurlijk niet om deze zelf te contacteren of aan derden door te geven.

Aanmeldgegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende, uw e-mailadres mee te delen. Optioneel willen wij u vragen een naam mee te delen, met als doel een persoonlijke aanhef van de nieuwsbrief mogelijk te maken.

Statistische verzameling en analyses - de nieuwsbrief bevat een zogenaamde 'web-beacon', d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de verzenddienst wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep wordt in eerste instantie technische informatie, evenals informatie over de browser van uw systeem maar ook het IP-adres en het tijdstip van het oproepen verzameld. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag aan de hand van diens oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres worden bepaald) of de toegangstijden. Tot het statistisch verzamelen behoort eveneens het vaststellen, of de nieuwsbrief werd geopend, wanneer hij werd geopend en op welke links werd geklikt. Deze informatie kan uit technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het ligt echter niet in ons doel, noch het doel van de verzenddienst, afzonderlijke gebruikers in de gaten te houden. De evaluatie is er veel eerder voor bestemd, de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hierop aan te passen of verschillende inhoud overeenkomstig het interesse van onze gebruiker te versturen.

Het gebruik van de verzenddienst, het uitvoeren van de statistische verzameling en het analyseren evenals protocolleren van het aanmeldproces geschiedt op basis van ons legitiem interesse conform artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons interesse richt zich op het gebruik van een gebruiksvriendelijk eveneens veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze commerciële interesses dient, maar ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

Opzegging/herroeping - u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op ieder willekeurig tijdstip opzeggen. D.w.z. uw toestemming herroepen. Hiermee komen gelijktijdig uw toestemmingen voor de verzending van de verzenddienst en de statistische analyses te vervallen. Een gescheiden herroeping van de verzending door de verzenddienst of de statistische analyse is helaas niet mogelijk. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Als de gebruiker zich alleen voor de nieuwsbrief heeft aangemeld en deze aanmelding heeft opgezegd, worden uw persoonlijke gegevens gewist.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij maken binnen ons online aanbod op basis van ons legitiem belang (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische uitvoering van ons online aanbod in het kader van art. 6 lid 1 lit. f. AVG) gebruik van inhoud- en dienstaanbiedingen van derden, om diens inhoud en diensten, zoals bijv. video's of teksten te integreren (hierna uniform aangeduid als 'inhoud'). Voorwaarde hiervoor is altijd dat derden deze inhoud, het IP-adres van de gebruiker waarnemen, aangezien ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is zodoende nodig voor de weergave van deze inhoud. Wij geven ons moeite alleen dergelijke inhoud te gebruiken, diens desbetreffende aanbieders het IP-adres slechts gebruiken voor het leveren van inhoud. Derden kunnen bovendien zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafieken, ook wel 'web-beacons' genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Door de 'pixel-tags' kan informatie, zoals de traffic op pagina's van deze website worden geëvalueerd. De gepseudonimiseerde informatie kan bovendien in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en met andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorsturende websites, bezoektijd evenals verdere informatie over het gebruik van ons online aanbod ontvangen, maar ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

De hierna getoonde weergave biedt een overzicht van derden evenals hun inhoud, naast de links naar diens privacyverklaringen, die meer informatie over de verwerking van gegevens, en deels reeds hier genoemde, herroepingsmogelijkheden (zogenaamde opt-out) bevatten:

Indien onze klanten de betaaldiensten van derden (bijv. PayPal of Sofortüberweisung) gebruiken, gelden de algemene voorwaarden en de privacybepalingen van de desbetreffende derden, die op de betreffende websites resp. transactie-applicaties te vinden zijn.

Externe schriftsoorten van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ('Google Fonts'). De integratie van Google Fonts geschiedt door het oproepen van een server van Google (doorgaans in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Landkaarten worden ter beschikking gesteld door de dienst 'Google Maps' van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Video's van de platform 'YouTube' van aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Binnen ons online aanbod zijn functies van Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden en geïntegreerd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u ingelogd bent bij uw Instagram-account kunt u door het klikken op de Instagram-button de inhoud van onze pagina's linken met uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik hiervan door Instagram ontvangen. Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Ons online aanbod maakt gebruik van de functies van het LinkedIn-netwerk. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij ieder bezoek aan onze pagina's, die functies van LinkedIn bevatten, wordt een verbinding opgebouwd met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt geïnformeerd over het feit dat u onze internetpagina's met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de 'Recommend-button' van LinkedIn klikt en bent ingelogd bij uw account bij LinkedIn, is LinkedIn in staat uw bezoek op onze internetpagina te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop attent maken dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis over de inhoud van de doorgestuurde gegevens evenals het gebruik hiervan door LinkedIn ontvangen. Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Wij maken gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat geëxploiteerd wordt door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ('Pinterest'). Als u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bezit, brengt uw browser een directe verbinding naar de servers van Pinterest tot stand. Het plug-in stuurt hierbij de protocoll-bestanden door naar de servers van Pinterest in de VS. Deze protocol-bestanden bevatten eventueel uw IP-adres, het adres van bezochte websites, die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en instellingen van de browser, datum en tijdstip van het opvragen, uw manier van gebruik van Pinterest evenals cookies. Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Webanalyse en optimalisatie met behulp van de dienst Hotjar, van Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Met Hotjar kunnen bewegingen op websites, waarop gebruik wordt gemaakt van Hotjar, worden getrackt (zogenaamde heatmaps). Zo kan bijvoorbeeld worden herkend, hoe ver gebruikers scrollen en welke buttons de gebruiker hoe vaak klikt. Bovendien worden technische gegevens zoals geselecteerde taal, systeem, beeldschermresolutie en soort browser geregistreerd. Hierbij kunnen, tenminste tijdelijk tijdens het bezoek aan onze website, profielen van de gebruiker worden gecreëerd. Verder is het met behulp van Hotjar mogelijk, feedback direct van de gebruikers van de websites te krijgen. Op deze manier ontvangen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker vorm te geven. Privacybeleid: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out.

Externe code van het JavaScript-framework 'jQuery', ter beschikking gesteld door jQuery Foundation, https://jquery.org.

 

Rechten van de gebruiker

Gebruikers hebben het recht op aanvraag gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die door ons over hem zijn opgeslagen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, beperking van de verwerking en wissen van zijn persoonlijke gegevens, voor zover van toepassing, hun rechten op gegevensoverdracht geldend maken en in het geval van de aanname van onjuiste gegevensverwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. 

Eveneens kunnen gebruikers toestemmingen, principieel voor de toekomst, te herroepen.

 

Wissen van gegevens

De bij ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet tegenstrijdig is met wettelijke opslagplichten. Voor zover de gegevens van de gebruiker niet worden gewist, omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen noodzakelijk zijn, wordt diens verwerking beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens van de gebruiker, die door commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften moeten de gegevens gedurende een periode van 6 jaar in overeenstemming met § 257 lid 1 HGB (Duits handelswetboek, inventarissen, balansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekingsbewijzen etc.) evenals gedurende 10 jaar in overeenstemming met § 147 lid 1 AO (boeken, registraties, verslagen, boekingsbewijzen, handels- en zakenbrieven, voor belasting relevante documenten etc.).

 

Recht van bezwaar

Gebruikers kunnen de toekomstige verwerking van hun persoonlijke gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften te allen tijde weerspreken. Het bezwaar kan in het bijzonder tegen de verwerking voor doeleinde van de directe reclame geschieden.

 

Veranderingen van het privacybeleid

Wij behouden het recht, het privacybeleid te veranderen om deze aan veranderde wetten, of bij veranderingen van de dienst evenals de gegevensverwerking aan te passen. Dit geldt echter alleen met het oog op de verklaringen voor de gegevensverwerking. Voor zover een toestemming van de gebruiker nodig is of delen van het privacybeleid regelingen van het contract met de gebruiker omvatten, geschieden de veranderingen alleen met toestemming van de gebruiker.

De gebruikers worden gevraagd, zich regelmatig te informeren over de inhoud van het privacybeleid.

Laatst bekeken