+49 8104 6470913
Levering vanaf 1 stuk
 

Impressum NL

MOONICH Produktkonzepte und -realisierung GmbH
regiestoel.nl


Kramergasse 32 · D-82054 Sauerlach bij München
Tel.: 0049 8104 64709-0
Fax: 0049 8104 64709-9

www.regiestoel.nl
info@regiestoel.nl

CEO: Lars Keussen
Handelsregister: HRB 123596
Amtsgericht München
btw-identificatienummer: DE 199332658

Verdere sites van MOONICH GmbH:
www.moonich.de
www.heatscope.com

 

Webdesign

CMS & Programmering

RoKuMedia Web &  Business, D-88074 Meckenbeuren
www.rokumedia.de

Video-Design

Matthias Heyde, Designer
info@matthiasheyde.com
www.matthiasheyde.com

Q11Media
Bernd Schaefer-Sell
bss@q11media.com
www.q11media.com

Photographs

Christian Bucher Studio
München
b@christianbucher.com
www.christianbucher.com

Sabine Freudenberger Fotografie Nürnberg
mail@sabinefreudenberger.de
www.sabinefreudenberger.de



MOONICH GmbH (www.moonich.de):
Lars Keussen, Qixing Zhang

Pixelio (www.pixelio.de):
Rainer Sturm (banier categorie "Verzending", "Retouren", "Contact")
Petra Bork (banierr categorie "Gegevensbescherming")
birgitH (banier categorie "Impressum")
fotolia.de
vecteezy.com
freepik.com

 

Externe koppelingen

Deze internetsite bevat koppelingen naar internetsites van derden (“externe koppelingen”), wij hebben geen enkele invloed op de inhouden van deze sites, waarom wij hiervoor ook niet aansprakelijk zijn. Deze internetsites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende aanbieders. De aanbieder heeft, bij de eerste keer dat de site wird gekoppeld, het externe inhoudelijke materiaal getoetst op het feit of er inbreuk ontstaat op eventuele rechten. Op dat moment waren geen inbreuken in rechte waarneembaar. Een permanente toetsing van de externe koppelingen kan zonder concrete aanwijzingen voor inbreuken in rechte niet van de aanbieder worden gevergd. Bij kennisneming van inbreuken in rechte worden echter dergelijke externe koppelingen onverwijld weggenomen.

 

Auteurs- en productierechten

Het op deze internetsite openbaar gemaakte inhoudelijke materiaal valt onder de werking van de Bondsduitse wetten op het auteurs- en productierecht. Het verveelvoudigen, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken respectievelijk tonen van inhoudelijk materiaal en elke andere tegeldemaking buiten de grenzen van de Bondsduitse wet op het auteurs- en productierecht behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of van de desbetreffende rechthebbende. Uitsluitend het aanmaken van duplicaten en het inlezen ten behoeve van persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan. Inhoudelijk materiaal en rechten van derden zijn daarbij als zodanig gekenmerkt.
Mocht u ondanks dat op een inbreuk op het auteursrecht opmerkzaam worden, vragen wij om kennisgeving. Bij kennisneming van inbreuken in rechte worden echter dergelijke externe koppelingen onverwijld weggenomen.

eRecht24 Disclaimer, Datenschutzerklärung für Google Analytics


Link naar de onlinebeslechting van consumentengeschillen voor grensoverschrijdende e-commercetransacties naar artikel 14 paragraaf 1 van de ODR-verordening (EU) nr. 524/2013

Onlinebeslechting van consumentengeschillen naar artikel 14 paragraaf 1 van de ODR-verordening (EU) No 524/2013:  De Europese Commissie biedt een platform aan waarvan het doel is dat men een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing krijgt voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Deze is bereikbaar via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumenten bemiddelingsorgaan niet verplicht of bereid.

Contact: Tel.: +49 8104 64709‐0
Fax: +49 8104 64709‐9
info@regiestoel.nl

Laatst bekeken